Bērzaunes pamatskola
 

Madonas novads, Bērzaunes pagasts, LV – 4853
Direktore Ilga Gailuma, tel. 64825256, 28345322

e-pasts  berzaunesskola@madona.lv

Skolai ir sava mājas lapa – www.berzaunesskola.lv

 

Skolēnu skaits 2017./2018. mācību gadā - 92.

Veiksmīgi darbojas 17 pedagogi un 7 tehniskie darbinieki.

Mācību laiks skolā ir no 8:15 - 15:00.

Skola atvērta no 7:30 - 17:00.

Skolēniem tiek dota iespēja pilnveidot savas prasmes un gūt jaunas iemaņas dažādos pulciņos. Tie ir - koris, vokālā studija, vokālais ansamblis, jaunie korespondenti, dambrete, mazā veselības skola, vieglatlētika, futbols, skolēnu mācību uzņēmumi, mazpulki, LEGO robotika.


Bērzaune mums nav tikai sīks punktiņš uz kartes Vidzemes augstienes dienvidu malā. Mums tā ir vienīgā , jo te ir mūsu skola, kuru mīlam, kuras mūžu cienījam. Juris Brežģis

Sākotnēji Bērzaunes apkārtnē bijušas četras skolas – Lipšu, Boķu, Smilteņu un Pareizticīgo draudzes skola Kailenēs. Pēc otrā pasaules kara tās savu darbību beigušas. Šodien pagastā ir tikai viena skola – Bērzaunes pamatskola.

Bērzaunes pamatskolu pirmo reizi dokumentos min Zviedru Ekonomikas pārvaldes priekšnieks 1699. gadā. Skolai bijusi sava ēka, kurā mācījušies 11 bērni, 1732. g. – 10 bērni. Skolēnu maz, jo citi mācās muižas skolās. Pirmā pasaules kara laikā skolā ierīko hospitāli.
Lielā Tēvijas kara laikā daļā skolas ēkas iekārtota Izpildkomiteja, taču mācības netiek pārtrauktas. 1940. – 1941. gadā skolā par direktoru strādā Pēteris Ziemiņš, šajā gadā absolventu skaits – 15 skolēni. 1941. – 1945. g. par skolas direktoru strādā Hugo Delle, 1942. g. absolventu skaits – 19 skolēni, 1944. g. – 18, 1945. g. – 3 skolēni.

No 1945. -1947. g. par skolas direktori strādā Marianna Brežģe. Šajā laikā absolventu skaits – 12 skolēni. 1948. – 1966. g. par skolas direktori strādā Rūta Vaivade. 1948. g. skolā jau mācās 131 skolēns, strādā 10 skolotāji. Baiga un drūma Bērzaunes skolā atnāca 1949. gada 25. marta diena. Jau 24. marta vakarā skolā ieradās krievu virsnieki. Virsnieki palika pa nakti skolā un arī skolotājiem neļāva iet projām no skolas. Otrā rītā staigāja pa skolu un ņēma bērnus ārā no klasēm.

1952./53. m. g. skolā jau mācās 164 skolēni, internātā dzīvo 60 skolēni. Blakus skolai atradās siena – labības šķūnis. Tika izstrādāts projekts, kā šo ēku izmantot, un 1954 gadā ēku beidz pārbūvēt. Tā kļūst par skolas internātu. Bija nepieciešami arī dzīvokļi skolotājiem, tika izremontēta mācītājmuiža un seši skolotāji saņēma dzīvokļus. 1955 . skolā ievilka elektrību, arī te tika daudz paveikts pašu spēkiem, skolotājs Juris Vaivads ar vecāko klašu zēniem sagatavoja 17 elektrības stabus.

1961. g. vienā no pirmajām skolām rajonā Bērzaunē atver 8. klasi, atkal trūkst telpu, jādomā – kā paplašināt skolas telpas. Piebūves projektu izstrādāja 2 gadu laikā. Projekta autors – Dāme no Ērgļiem. Paredzēts, ka būs klašu telpas un arī sporta zāle. Piebūvi beidza celt 1965. g., gan bez sporta zāles, jo atkal nepietika līdzekļu. Pirmais izlaidums jaunajā piebūvē bija 1966. g. pavasarī. No 1966. – 1977. g. par skolas direktori strādā Anna Viļuma. Īpaša vērība tiek veltīta deju mākslai – gan tautiskajai dejai, gan sarīkojumu dejām (vadītāja Dzidra Rubene).

Nosvinēta skolas 300 gadu jubileja. 2003.g. Bērzaunes pamatskola Draudzīgā aicinājuma fonda veidotajā skolu reitingā atrodas 27. vietā absolūtajā vērtējumā, 7. vietā lauku skolu grupā un 1. vietā starp pamatskolām.

(saīsināti pēc skolas mājaslapas materiāliem)