LEADER projekts “Tautas tērpu iegāde Sauleskalna tautas nama amatiermākslas kolektīviem”

 

2017.gadā Projekta Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000013 ietvaros realizēta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu iegāde Madonas novada Bērzaunes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Atāls”, Sauleskalna tautas nama jauniešu deju kolektīvam un vīru korim “Gaiziņš”

VPDK “Atāls” sievām izvēlēts Cesvaines tipa sievu jakas piegriezums, vīru korim “Gaiziņš” izvēlētas Rembates vestes ar divrindu pogām, jauniešu deju kolektīva meitām –Austrumvidzemes tipa brunči no Virānes apkārtnes, vestēm Cesvaines tipa sievu jakas piegriezums, puišiem – Rembates vestes ar stāvo krādziņu un divrindu pogām no auduma kā meitu brunčiem Virānes apkārtnes toņos.

 

Projekta kopējās izmaksas – 18 444,30  euro, t.sk.:
Lauku atbalsta dienesta finansējums – 12 911,01 euro
Madonas novada pašvaldības finansējums – 5 533,29 euro

 

Tautastērpu saskaņošanā iesaistījušies paši kolektīvu vadītāji, jo viņi jau vislabāk zina, kas kolektīvam vajadzīgs. Palīdzējušas arī Anetes Karlsones konsultācijas. “Atāla” vadītāja Judīte Ezerkalne braukusi uz Madonas muzeju, runājusi ar krājuma glabātāju Laimu Garo, lai izvēlētos novadam un skatuvei atbilstošus dejotāju tērpus. Īpaši izceļas dejotāju koši svītrainās zeķes, kuras pamanot visi. Inga Pujate rūpējusies par jauniešu deju kolektīva tērpiem. Prieks par vīru kora “Gaiziņš” vīriem, kas tērpušies tautas tērpos, jūt to vīru koru spēcīgo, skanīgo stīgu, kas ir kā stingrs pamats latviešu kordziedāšanas tradīcijai.  Tagad vīriem cita stāja un lielisks kopskats vienādos tērpos. Mēteļu apdares un lakatiņi Latvijas karoga krāsās piešķir īpašu latviskumu un vīrišķību.

 

Sakarā ar Covid-19 izraisīto pandēmiju, amatiermākslas kolektīvu darbība 2020.gadā ir bijusi ierobežota, tomēr visi kolektīvi ir turpinājuši darbību un pastāvēt. Ņemot vērā epidemioloģiskās prasības un MK noteikumus, mēģinājumu norise notikusi gan klātienē, gan attālināti; laikā, kad nebija noteikti plaši ierobežojumi, notikuši koncerti ar amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos un projekta ietvaros iegādātie tērpi turpinājuši priecēt vairākos pasākumos.

 

Detalizēts projekta apraksts pieejams šeit.

 

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm”.