Maksimāli pieļaujamais Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir EUR 4000 jaundibinātam uzņēmumam, kas nav vecāks par 6 mēnešiem pieteikuma iesniegšanas dienā un fiziskai personai, kas ir gatava reģistrēt uzņēmumu un attīstīt uzņēmējdarbību Madonas novadā, sava pieteiktā projekta ietvaros, turklāt 6 mēnešu laikā pēc finansējuma saņemšanas uzņēmums ir radījis vismaz 1 pilnas slodzes darbavietu, kā arī nodrošina līdzfinansējumu 20 % apmērā no projekta kopējām izmaksām.

Uzņēmumiem, kas pieteikuma iesniegšanas dienā ir vecāki par 6 mēnešiem maksimāli pieļaujamais Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir EUR 2000

Projektu pieteikumus var iesniegt līdz katra mēneša pēdējās darba dienas plkst.16:00. Ar projekta pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtību var iepazīties konkursa nolikumā.

Pieteikuma veidlapa
 

Sīkāka informācija par konkursu pieejama Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļā, 109. kabinetā, Saieta laukumā 1, Madonā, telefoniski +371 20204906, vai epastā ilze.vogina@madona.lv .