Kontakti

 

Bērzaunes pagasta pārvalde

 

Nosaukums: Madonas novada Bērzaunes pagasta pārvalde

Vienotais reģ. Nr. 90000042304
PVN koda Nr. LV90000042304

Juridiskā adrese: Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas
novads, LV-4853, Latvija

AS "Citadele banka" norēķinu konts LV69PARX0012718760001


Tālrunis + 371 64807666
Fakss + 371 64807669
E-pasts 
berzaune@madona.lv

 

Pagasta pārvaldes darba laiks:
pirmdienās, trešdienās no 8.45 -17.15
otrdienās, ceturtdienās no 8.45 -18.15
piektdienās no 8.45 - 15.15

 

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e- pasts

Pagasta pārvaldes vadītājs

Edgars Lācis

64807666

20249112

berzaune@madona.lv

Sekretāre

Baiba Platače

64807666

20372026

sekretare.berzaune@madona.lv

Galvenā grāmatvede

Astrīda Līcīte

64807611

gramatvede.berzaune@madona.lv

Grāmatvede, NĪN administratore

Māra Briede

64807611

gramatvede1.berzaune@madona.lv

Sociālais darbinieks

Ilze Kanča

64807612

20238582

ilze.kanca@madona.lv

Bāriņtiesas locekle

Anna Sīpola

64807612

26326188

pagasttiesa.berzaune@madona.lv

Saimniecības daļas vadītājs

Normunds Rudenis

25903919

saimnieks.berzaune@madona.lv

Lauku attīstības speciāliste,

Zemes ierīcības speciāliste

Irēna Pretkalniņa

64807666

irenapretkalnina@inbox.lv


Sociālā darbiniece apmeklētājus pieņem:
Bērzaunes pagasta pārvaldes telpās Sauleskalnā, Aronas ielā 1

Pirmdienas    8:45 - 14:00
Ceturtdienas 8:45 - 18:15


Bāriņtiesas locekle apmeklētājus pieņem:
Bērzaunes pagasta pārvaldes telpās Sauleskalnā, Aronas ielā 1

Pirmdienās, Ceturtdienās 8.45-12.00 un 13.00-17.15


Lauku attīstības un zemes ierīcības speciāliste apmeklētājus pieņem:
Bērzaunē, Gaiziņa ielā 7

Pirmdienās 8.45 - 16.45

Trešdienās 8.45 - 12.45
Bērzaunes pagasta pārvaldes telpās Sauleskalnā, Aronas ielā 1

Otrdienās, ceturtdienās 8.45 -16.45

 

Valsts Policijas Vidzemes RP Madonas iecirkņa inspektors Aivars Birka apmeklētājus pieņem: 
Bērzaunes pagasta pārvaldes telpās Sauleskalnā, Aronas ielā 1.

Tālrunis 29494774.
Trešdienās no 10.00 - 12.00