Informācija par cenām:
* ziedojums par izjādēm: 
- 1 stunda - 11 EUR;
- 30 minūtes - 7 EUR.
* ziedojums par vizināšanos ar drošku vai pajūgu: 
- 1 stunda - 17-21 EUR; 
- 30 minūtes - 11 EUR;
* viens aplis bērniem - 0,70 EUR.