Pagasta iestādes

 

 

Iestāde Kontaktpersona Tālrunis e - pasts

Bērzaunes pamatskola

Direktore 

Ilga Gailuma

64825256
28345322

berzaunesskola@madona.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"

Vadītāja 

Agrita Plāte

26172332

berzaune.varpina@madona.lv

Sauleskalna tautas nams

Kultūras un sporta darba organizators

Kristaps Šķēls

64807623

27015118

sauleskalnatn@inbox.lv

Bibliotēka

Vadītāja

Ineta Zvirgzdiņa

20372027

inetaberzaune@inbox.lv

 

Pašvaldības uzņēmums SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums"
Vadītājs:  valdes loceklis Māris Belorags
Telefons 64825124; 29489983
E-pasts: berzaunesku@inbox.lv

Bērzaunes pagasta pārvaldes mazais
tūrisma informācijas punkts
Vadītāja: Jana Mežvinska
Telefons 20372028
E-pasts:
info@berzaune.lv

Avīze "Bērzaunes Rīts"
Redaktore: Ineta Zvirgzdiņa
Telefons 20372027
E-pasts: inetaberzaune@inbox.lv


Bērzaunes kapu pārzine 
Edīte Bagucka

Telefons 26184679
Grostonas kapu pārzine 
Alda Gūte

Telefons 26656151