Šobrīd oficiāli zināms, ka Gaiziņkalna augstums ir 311,94 metri virs jūras līmeņa, pastāstīja Ivars Liepiņš, LĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Ģeodēzijas nodaļas vadītājs.

Iepriekš Gaiziņkalna augstums dažādos kartogrāfiskos materiālos un ģeodēziskos katalogos ir norādīts dažāds un attiecināts pret triangulācijas punktu (krustakmeni), kas atrodas apmēram pusmetru zem zemes. Padomju Savienības 1952. gada Ģenerālštāba kartē tas ir norādīts 311,6 metri, Padomju Savienības 1982. gada Ģenerālštāba kartē – 311,5 metri.

Ģeodēzijas nodaļas speciālisti veica globālās pozicionēšanas novērojumus trijos atbalsttīkla punktos divas reizes ar sesiju ilgumu 2,5 stundas. Pēc tam no atbalsttīkla tika uzmērītas 11 reljefa atzīmes, astronomiskais punkts un triangulācijas punkts Gaiziņkalns.

Analizējot iegūtos normālā augstuma datus, secināms, ka Gaiziņkalna augstākā vieta atrodas bijušā skatu torņa drupu vietā, kas pašlaik apaugusi ar zāli. Viena izteikta virsotne nav konstatēta.

Gaiziņkalna augstāko vietu kartē var aplūko šeit.

Informācijas avots: www.la.lv