Jaunais skatu tornis tika būvēts ar mērķi, lai tas kalpotu tūristu un mežu ugunsdzēsēju vajadzībām. Atbilstoši tehniskajam projektam, torni plānoja būvēt 51 metra augstumā, savukārt būvdarbi bija jābeidz piecu gadu laikā - līdz1986. gadam. Torņa būvniecībā plānoja ieguldīt ap pus miljons rubļu.

Skatu tornis tika būvēts no sarkanajiem māla pilnķieģeļiem un jauktās javas, ar mūrī iekļautām dzelzsbetona sijām un pārsedzēm.

Diemžēl būvmateriālu un būvdarbu zemās kvalitātes dēļ torņa celtniecība tika pārtraukta. Skatu torņa jaunbūve tika uzbūvēta līdz 40, 43 m augstumam un tā arī nekad netika pabeigta. Vairākkārtējas būvekspertīzes liecina, ka tornis ir avārijas stāvoklī un tā atjaunošana nav pieļaujama.

2012. gada pavasarī Madonas novada pašvaldība uzņēmās kalna virsotnes apsaimniekošanu un ar privātās zemes īpašniekiem noslēdza nomas līgumu uz 13 gadiem par Gaiziņa virsotnes zemes 2,5 ha platībā nomu.

Pēc pašvaldības pasūtījuma, torņa demontāžu ar spridzināšanas metodi 2012. gada 14. decembrī veica LR zemessardzes 54. inženiertehniskais bataljons.

Gaiziņš šobrīd ir ceļā uz jaunu torni. Torņa projektēšanas un būvniecības ieceri koordinē LR Dabas aizsardzības pārvalde. Aktivitātes notiek ES kohēzijas fonda projekta "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" ietvaros.

Fotoattēli no pasākuma apskatāmi šeit