Bērzaunes pagasta bibliotēka

 

Adrese: Gaiziņa iela 7 (pasta ēkas 2. stāvā), Bērzaune, Bērzaunes pag., LV4853,
Aronas iela 6 (PII iestāde „Vārpiņa”1.stāvs), Sauleskalns, Bērzaunes pag., LV4853
Vadītāja: Ineta Zvirgzdiņa    Tel. 20372027, e- pasts: inetaberzaune@inbox.lv
Bibliotēkas darba laiks:
Gaiziņa 7, Bērzaune - pirmdien, piektdien  no 9:00 – 17:00.
Aronas  6 , Sauleskalns - otrdien, ceturtdien  no 9:30 – 18:00
Trešdienās - bibliotēkas iekšējais darbs: fonda kārtošana;  darbs Alisē 4.i; datorapmācību kursi pieaugušajiem; semināri, mācības Madonas novada b-kā.

 

Bibliotēka bērzauniešiem ierasti darbojās Aronas ielā 6 un Gaiziņa ielā 7. Abās vietās bibliotēka darbojas kā informācijas centrs. Abās bibliotēkās ir sabiedriskie interneta pieejas punkti, atsevišķa fonda telpa bērnu un jauniešu literatūrai Gaiziņa ielā 7, rotaļu un atpūtas stūrītis Aronas ielā 6.

  Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi:

 • Grāmatu un preses lasīšana lasītavās Sauleskalnā un Bērzaunē.

 • Grāmatu un preses izsniegšana lasīšanai mājās. Prese – 1 nedēļa, jaunākā literatūra – 2 nedēļas, īpaši pieprasītā literatūra – 1 nedēļu.

 • Interneta bezmaksas lietošana Sauleskalnā un Bērzaunē, arī izmantojot savu personīgo portatīvo datoru.

 • Materiālu kopēšana, printēšana, ierakstīšana informācijas nesējos. (Maksas pakalpojumi).

 • Konsultācijas datorlietošanā, interneta izmantošanā u.tml.

 • Iespēja pasūtīt vajadzīgos izdevumus SBA kārtā.

 • Iespēja piedalīties dažādos bibliotēkas projektos, piemēram; „Bērnu žūrija”.

 • Iespēja piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos.

 • Iespēja atnākt uz bibliotēku tāpat vien, lai satiktos ar draugiem, paziņām vai domubiedriem.

 • Iepazīties ar literatūras izstādēm, vietējo mākslinieku un amata meistaru darbu izstādēm.

 • Iespēja citām iestādēm un organizācijām izmantot bibliotēkas lasītavas telpas saviem pasākumiem.

 • Uzziņu sniegšana.

Bibliotēka no 2007. – 2010. gadam iesaistījās projektā „Invalīdu – bezdarbnieku subsidētās nodarbinātības pasākumi”, kur dažādas darba iemaņas apguva 3 invalīdi. Šis projekts popularizēja bibliotēkas piedāvātās daudzveidīgās iespējas arī cilvēkiem ar veselības traucējumiem.


Bērzaunes pagasta bibliotēka piedāvā: labi strukturētu, ticamu un lietderīgu informāciju dažādos  formātos, turklāt bez maksas.
Bibliotēkas piedāvājums ir gan poligrāfiskā gan elektroniskā vidē.
Bērzaunes pagasta bibliotēka ir pievilcīga, lojāla iestāde, kas laipni gaida ikvienu apmeklētāju.
Bibliotēka seko līdzi visām sabiedrības svārstībām. Atbilstoši lasītāju vēlmju un vajadzību maiņai, veido jaunus pakalpojumus
Bibliotēkai ir mērķtiecīga stratēģija motivētai lasītāju piesaistei - savas bibliotēkas prestiža, nozīmības, konkurētspējas vairošanai.

Maksas pakalpojumi
 

Pakalpojuma veids

Daudzums

Cena (EUR)

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

A4 formāts 1 lapa

A4 formāts no abām pusēm

0.07

0.14

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

A3 formāts 1 lapa
A3 formāts no abām pusēm

0.14
0.28

Informācijas iegūšana no datora - lāzerizdruka

A 4 formāta 1 melnbalta lapa

0.10

Informācijas iegūšana no datora - lāzerizdruka

A 4 formāta 1 krāsaina lapa

0.28

Informācijas iegūšana no datora - lāzerizdruka

A 4 formāta 1 lapa ar krāsainu attēlu

0.42

Pasūtīšana SBA kārtā

 

Pasta izdevumi

Dokumenta skenēšana

1 vienība

0.14

Dokumenta elektroniskā piegāde

1 lapa

0.14

Informācijas atlase, saraksta sastādīšana vadoties pēc apjoma

 

0.42 – 1.42

Dokumenta sastādīšana pēc pieprasījuma, vadoties pēc sarežģītības

 

Līdz 0.70

 

Tiek abonēti šādi preses izdevumi: Ieva, Ievas māja, Ievas veselība, Ievas virtuve, Ievas Stāsti, Avenīte, Praktiskais latvietis, Mājas viesis.

 

Abonētās datubāzes: www.letonika.lv
Lietotāju statuss
-         Pirmsskolas vecuma bērni
-         Skolnieki
-         Strādājošie
-         Studenti
-         Pensionāri
-         Bezdarbnieki


Bibliotēka akreditēta 2013. gadā  uz pieciem gadiem līdz 2018. gadam.
 

Šobrīd bibliotēkā :
*Ir alfabētiskais katalogs
*Izveidotas 30 novadpētniecības materiālu mapes par novada vēsturi, iestādēm un uzņēmumiem, ievērojamiem pagasta cilvēkiem.*Izveidotas 24 tematiskās mapes par visdažādākajiem jautājumiem. Materiāli tiek izmantoti, sagatavojot izstādes, dažādus bibliotēkas pasākumus.
*Bibliotēkā ir pieejami pagasta padomes lēmumi, publiskie pārskati, pagasta laikraksts „Bērzaunes Rīts”.
* Bibliotēkā ir citātu mapes, skolēnu radošo darbu mapes, skolēnu sagatavoto referātu mapes (tās, ko paši skolēni atļāvuši izmantot bibliotēkā).
*Bibliotēkā ir plašs dramaturģisko materiālu klāsts.
* Bibliotēkā ir mapes ar materiāliem par Eiropas Savienību.
*SBA piedāvājums.
*Internets, e – pasts, kopēšana, skenēšana.


Darba organizācijā tiek izmantots:
* internets,
* rajona bibliotēkas elektroniskais katalogs,
* katalogi
* kartotēkas,
* tematiskās mapes,
* novadpētniecības mapes,
* uzziņu un mācību literatūras fonds.


„Bibliotēka nes atbildību par pasaulei atdotiem vārdiem...” (Jānis Tāle)