Pirmskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"
 

Adrese : Aronas 6, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV – 4853.
Vadītāja Agrita Plāte, t.
26172332,
e-pasts : berzaune.varpina@madona.lv

 

PII "Vārpiņa" prezentācija.
 

Bērnudārzs atrodas Bērzaunes pagasta Sauleskalnā, šosejas Madona – Pļaviņas – Rīga 11. km. Ceļš ved kalnā, kur pie skaista simtgadīga ozola 1976.gada 30.aprīlī atvērta pirmsskolas izglītības iestāde „Vārpiņa”, kura celta pēc tipveida projekta 12 diennakts grupām.
Sporta un rotaļu laukumus ieskauj daudz koku, dekoratīvo košumkrūmu un dažādu puķu. Dažu soļu attālumā no iestādes teritorijas plešas skaista bērzu birztala. 2008.-2009.gadā bērnudārza renovācijā tika ieguldīta 200 000 latu lielā dotācija administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei. Par šiem līdzekļiem tika veikta fasāžu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, kāpņu un gājēju celiņu atjaunošana, kā arī daļas telpu remonts.

Esam piedalījušies projektā "Izkrāso bērnību", kā rezultātā ir veikti mūsdienīgi remontdarbi gaitenī un vienā no grupiņām.

Ar projekta "Labie darbi" atbalstu esam izveidojuši jaunu, drošības prasībām atbilstošu rotaļu laukumu.


Bērnu skaits 2017./2018. mācību gadā 64.
Bērnudārzā darbojas 4 grupas:
no 1-3 gadiem  I jaunākā grupa,
no 3-4 gadiem II jaunākā grupa,
no 4-5 gadiem  apvienotā vidējā ,
no 5-7 gadiem apvienotā vecākā un sagatavošanas grupa - obligātā apmācība,

viena diennakts grupa ar dažādiem vecumiem.
 

Darbojas integrētā - logopēdiskā grupa - logoritmika.

Pedagogu skaits bērnudārzā ir 11. No tiem 8 pirmsskolas skolotājas ar augstāko izglītību, no kurām viena ar maģistra grādu, mūzikas skolotāja - augstākā izglītība + maģistra grāds, logopēde - augstākā izglītība + maģistra grāds, vadītāja - augstākā pedagoģiskā, pirmā līmeņa augstākā juridiskā un maģistra grāds skolvadībā.
Tehniskais personāls sastāv no 11 cilvēkiem - pavāri, saimniecības pārzinis, medmāsa, skolotāju palīgi, apkopēja un palīgstrādnieks.
Bērnudārza darba laiks ir no 7.00-19.00 dienas grupām un 24 stundas diennakts grupai.

 

Bērnudārzs strādā pēc pašu izstrādātām un IZM apstiprinātām programmām:

  • pirmsskolas izglītības programmas,

  • speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem.

 

Tāpat bērniem ir pieejams:

  • sporta laukums,

  • rotaļu laukumi,

  • sporta zāle,

  • runas korekcijas centrs,

  • zāle mūzikas nodarbībām

 

PII "Vārpiņa" foto galerijas