Avīze "Bērzaunes RĪTS"

 

Bērzaunes pagasta pārvaldes izdevums, iznāk kopš 2001. gada septembra.
Pirmos numurus veidoja redaktors Agris Pilsums (1. – 9.nr.). No 2002. gada jūnija laikrakstu (10. – 16.nr.) veidoja  redaktore Elita Geca un redkolēģija: Lilita Kalniņa un Ineta Zvirgzdiņa. 2003. gada janvāra (17.) numuru veidoja Vineta Lamberte.
No 2003. gada februāra (18.nr.) laikraksta redaktore ir Ineta Zvirgzdiņa.


Laikrakstā tiek publicēti :
Pašvaldības pieņemto lēmumu pārskati,
Aktuālā informācija par pagasta iestādēs notiekošo,
Intervijas, apraksti par pagasta cilvēkiem,
Sludinājumi, paziņojumi, apsveikumi.


Laikrakstu iespiež tipogrāfijā „Madonas poligrāfists” 300 eksemplāros, tas ir maksas izdevums.

 

BĒRZAUNES RĪTS

2017. gads

Janvāra izdevums

Februāra izdevums

Marta izdevums

Aprīļa izdevums

Maija izdevums

Jūnija izdevums

Jūlija izdevums

Septembra izdevums

Oktobra izdevums

Novembris izdevums


2016. gada eksemplārus var lasīt šeit.

2015. gada eksemplārus var lasīt šeit.

2014. gada eksemplārus var lasīt šeit.

2013. gada eksemplārus var lasīt šeit.

2012. gada eksemplārus var lasīt šeit.