Bērzaunes pagasta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit.

PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 2021.gada 17.augusta lēmumu “Par Madonas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu”, ir izveidota Madonas novada vēlēšanu komisija 9 komisijas locekļu sastāvā.

Madonas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļu amatiem, nosakot kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2021. gada 10.septembrim (ieskaitot).

Aicinājums iedzīvotājiem būt uzmanīgiem!

Aicinām pievērst uzmanību! Sakarā ar to, ka turpinās darbi pie Sauleskalna industriālās zonas izbūves Sauleskalnā,Bērzaunes pagastā (teritorijās, kas atrodas: Kārļa ielā 7, Kārļa ielā 9 un Kārļa ielā 1B, Raiņa ielā 2) un līdz ar šo apstākli ir  pastiprināta smago automašīnu un būvniecības tehnikas kustība – atgādinām, ka būvdarbu norises vietās ir bīstami uzturēties drošības apsvērumu dēļ! Aicinām iedzīvotājus nedoties būvdarbu teritorijās un ievērot aizliegumu iekļūšanai šajās vietās.

Paziņojums tiek izplatīts saistībā ar Bērzaunes pagasta pārvaldē saņemto ziņojumu, ka būvdarbu vietās pārvietojamies redzēti bērni un jaunieši. Informācija saņemta no būvdarbus izpildošās personu apvienības “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils būve” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latgalija”, kā arī būvuzrauga SIA “VIRES”, kas bērnu un jauniešu atrašanos šajās teritorijās konstatējuši vairākas reizes.  Vēlamies īpaši uzsvērt to, ka šīs teritorijas var būt ļoti bīstamas –  tajās izraktas tranšejas, pārvietojas jau minētā smagā tehnika u.c.

Lai rūpētos par bērnu un jauniešu drošību – lūdzam atgādināt un informēt, ka būvdarbu norises vietas nav piemērotas brīvā laika pavadīšanai tajās! Sargāsim cits citu un paši sevi! Lai droša vasara!

Velosezona ir sākusies: policija atgādina par satiksmes drošību

Atgriežoties pavasarīgajam un siltajam laikam, satiksmes dalībniekiem pievienojas arvien vairākvelosipēdistu. Pēc šo transportlīdzekļu sezonas pārtraukuma, būtiski ir atkārtot ceļu satiksmes noteikumus, lai, pavadot laiku ceļu satiksmē, tas gan gājējiem, gan braucējiem būtu drošs un patīkams.

Piedaloties ceļu satiksmē ar velosipēdu, pirmajā vietā ir drošība. Uzmanība jāpievērš pareizi aprīkojot transporta līdzekli ar gaismu atstarojošiem elementiem, kā arī neaizmirstot par ķiveres  lietošanu. Velosipēdam ir jābūt tehniskā kārtībā un aprīkotam ar bremzēm. Valsts policija aicina satiksmes dalībniekus ievērot drošus intervālus un distances vienam no otra. Piedaloties ceļu satiksmē, velosipēda vadītājam savs transportlīdzeklis ir jāvada pēc iespējas tuvāk brauktuves labajai pusei. Ja vienlaicīgi uz brauktuves atrodas vairāki velosipēdisti, tad jāievēro braukšana vienam aiz otra, nevis blakus. Svarīgi atcerēties, ka braucot pa gājēju ietvi ar velosipēdu, priekšroka ir gājējiem, un jāpārvietojas ar  ātrumu, kas neapdraud citus satiksmes dalībniekus.

              Kā liecina ceļu satiksmes statistikas dati, 2020. gadā valstī kopumā fiksēti 921 ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti velosipēdu vadītāji, no tiem 16 beigušies ar letālām sekām. Vidzemes reģionā fiksēti 85 ceļu satiksmes negadījumi. Savukārt, šogad Vidzemes reģionā trīs mēnešos fiksēti jau 11 satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti velosipēdisti.

            Valsts policija vēlreiz atgādina, pirms došanās ceļā pārbaudīt savu transporta līdzekļa tehnisko stāvokli. Satiksmes dalībnieki tiek aicināti savus transportlīdzekļus novietot drošā vietā un parūpēties par  drošības aprīkojumu, lai izvairītos no zādzībām. Cieni citus satiksmes dalībniekus un ievēro ceļu satiksmes noteikumus!

Informāciju sagatavoja:

VP Vidzemes reģiona pārvaldes praktikante

Vidzemes Augstskolas studente

 Eva Marta Zaula

Nomai tiek nodotas zemes vienības. Ar sīkāku informāciju un pieteikšanās kārtību var iepazīties Madonas novada mājaslapā : https://www.madona.lv/lat/zemes-noma .

Pieteikšanās termiņš 24.05.2021

Bērzaunes pamatskola aicina.

Šis attālinātais mācību periods arī Bērzaunes pamatskolā ir dažādu pārbaudījumu pilns. Taču skolotāji, ar skolēniem un viņu vecākiem, spējuši izveidot stipru komandu. Mēs grūtības vienmēr pārvaram kopā. Tieši šo iemeslu dēļ, skola lepojas ar katru pedagogu un katru ģimeni, kas savu bērnu izlēmuši skolot tieši mūsu pamatskolā!

Pie mums mācās talantīgi un spējīgi bērni no Bērzaunes, Sauleskalna, Madonas, Mārcienas, Vestienas, Zelgauskas un Kalsnavas. Lai nodrošinātu bērnu ērtu nokļūšanu skolā un pēcāk mājup, uz katru no šīm vietām esam noorganizējuši transportu.

Skolā veidojam mobilo datorklasi ar 13 pilnībā aprīkotām darba vietām, papildus - lego robotikas galds, 3D printeris, viss nepieciešamais aprīkojums skolēniem dažādu projektu realizācijai.

Pie skolas ir uzstādīti profesionāli āra trenažieri, kas paveikts kopā ar vecāku un domubiedru palīdzību. Arī šis sarežģītais laiks palīdz atklāt dārgakmeņus starp bērniem. Viss atkarīgs no paša vēlēšanās – būt vai nebūt. Vai Jūsu ģimene jau apsvērusi domu skolot savu bērnu Bērzaunes pamatskolā? Varat iepazīties ar skolu neklātienē www.berzaunesskola.lv vai vienoties par klātienes apmeklējumu zvanot direktorei Ilgai Gailumai 26372992.

Vecāku padome

Uzsākta Sauleskalna industriālās zonas izbūve

Šā gada 6.aprīlī uzsākti darbi pie Sauleskalna industriālās zonas izbūves Sauleskalnā Bērzaunes pagastā Madonas novadā. Projekta ietvaros plānots izbūvēt asfaltētus laukumus Kārļa ielā 7, Kārļa ielā 9 un Kārļa ielā 1B, noliktavas Kārļa ielā 9 un Raiņa ielā 2 un nojumi Raiņa ielā 2.

Madonas novada pašvaldība informē – sakarā ar būvdarbiem, Sauleskalna ielā un Kārļa ielā būs pastiprināta smago automašīnu un būvniecības tehnikas kustība un aicina iedzīvotājus un uzņēmējus būt saprotošiem un ar sapratni uzņemt paredzētos būvdarbus.

Darbi tiek veikti ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas,  biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības izveide Madonas novadā” ietvaros.

Dots starts erudīcijas spēlei

„Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!”

Jau tradicionāli pavasarī Kultūras informācijas sistēmu centrs un digitālo zinību resurss letonika.lv sadarbībā ar Latvijas bibliotēkām aicina Latvijas iedzīvotājus pārbaudīt savas zināšanas tiešsaistes erudīcijas spēlē “Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!”, kura šogad norisināsies no 22. marta līdz 4. aprīlim Latvijas Bankas ikgadējā, monētu mākslā nozīmīgā pasākuma – sabiedrības aptaujas “Latvijas gada monēta 2020” – ietvaros. Erudīcijas spēle no pirmdienas, 22. marta, divu nedēļu garumā būs pieejama vietnē https://letonika.lv/spele, un pieci konkursa uzvarētāji balvā katrs saņems Latvijas Bankas 2020. gadā izlaisto kolekcijas monētu “Personiskā brīvība”.

LEADER projekts “Tautas tērpu iegāde Sauleskalna tautas nama amatiermākslas kolektīviem”

2017.gadā Projekta Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000013 ietvaros realizēta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu iegāde Madonas novada Bērzaunes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Atāls”, Sauleskalna tautas nama jauniešu deju kolektīvam un vīru korim “Gaiziņš”

VPDK “Atāls” sievām izvēlēts Cesvaines tipa sievu jakas piegriezums, vīru korim “Gaiziņš” izvēlētas Rembates vestes ar divrindu pogām, jauniešu deju kolektīva meitām –Austrumvidzemes tipa brunči no Virānes apkārtnes, vestēm Cesvaines tipa sievu jakas piegriezums, puišiem – Rembates vestes ar stāvo krādziņu un divrindu pogām no auduma kā meitu brunčiem Virānes apkārtnes toņos.