LAUKU ATBALSTA DIENESTA PAZIŅOJUMS

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusu izplatību un esošos ierobežojumus,

šogad ir pagarināts vienotā iesnieguma iesniegšanas termiņš no 22. maija uz 15. jūniju un attiecīgi arī vienotā iesnieguma grozījumu termiņš ir pagarināts no 15. jūnija līdz 30. jūnijam.

Papildus atgādinām, ka lauksaimnieki ar LAD  var konsultēties, zvanot pa tālruni 67095000.

Par meža ugunsnedrošo laikaposmu.

Valsts meža dienests informē, ka Valsts meža dienests ar 2020.gada 24. aprīli ir noteicis ugunsnedroša laikaposma sākumu visā valsts teritorijā, pamatojoties uz 2016.gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 "Ugunsdrošibas noteikumi" 412.punktu.

Ar rīkojumu iepazīties šeit.

Pamatojoties uz 12.03.2020. MK rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu" lūdzam nepulcēties un neizmantot sporta un bērnu rotaļu laukumus.

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA SAMAKSAS TERMIŅU PĀRCELŠANU

Š.g. 22. martā ir stājies spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas nosaka pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu.
Likuma 4. pants paredz, ka pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta trešo daļu - nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas.

Madonas novada pašvaldība š.g. 31. marta domes sēdē nolēmusi, ka par Madonas novada administratīvajā teritorijā esošu nekustamo īpašumu nekustamā īpašuma nodoklis par 2020.gadu maksājams ne vēlāk kā 30. jūnijā, 31. augustā, 15. oktobrī un 15. novembrī. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Silta maltīte, neapmeklējot veikalu un nepārkāpjot pašizolāciju vai karantīnu? Tas ir iespējams, pateicoties Madonas novada sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem Krogs Bura, Kafejnīca Māmuļa, "L. Bogatirjovas kafejnīca", kafejnīca "Tormenta+", Kafejnīca_Ceplis_Madona, bistro "Sauleskalns", Ģimenes Sēta, kas gatavi piegādāt ēdienu cilvēkiem, kuri, sargājot sevi un citus, izvēlās palikt mājās un mazināt infekcijas izplatīšanās riskus.
Aicinām atbalstīt uzņēmumus, kuri šajos nebūt ne vieglajos apstākļos gatavi sniegt sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu.

Madonas novada pašvaldība uzsākusi palīdzības sniegšanu pirmās nepieciešamības preču piegādē novada iedzīvotājiem, kuri saistībā ar Ministru Kabineta visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatību, atrodas karantīnā vai pašizolācijā.
Pašvaldības sniegto palīdzību lūgums izmantot iedzīvotājus, kuriem nav citas iespējas, kā sarūpēt pirmās nepieciešamības preces, kā arī seniorus, kuri rūpēs par savu veselību nevēlas doties uz veikalu vai aptieku.
Ja nepieciešama palīdzība, zvaniet uz attēlā norādītajiem tālruņiem!

INFORMĀCIJA

Par ārkārtējās situācijas periodu

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus:

 

Ārkārtējās situācijas laikā LĪDZ 09.06.2020. Pašvaldība, t.sk. Bērzaunes pašvaldības iestādes un struktūrvienības nodrošina klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti:

 

1 – Telefoniski: 20249112 vai 29267483

2 – e-pasts: berzaune@madona.lv

 

UZMANĪBU!!!

Mārcienas pansionāta apmeklētāj!

Sakarā ar koronvīrusa COVID-19 izplatību un epidemioloģiskās drošības uzturēšanu no

š.g. 13.marta ir ieviesta

K A R A N T Ī N A

ar apmeklējuma ierobežojumu!

Nepieciešamības gadījumā pienesumus saviem piederīgajiem var atstāt pie dežuranta.

 

 

Jautājumu gadījumā vērsties,

darba dienās no plkst. 8.00 – 17.00

pie vadītājas , tālr. 29638253

sociālā darbinieka, tālr. 29627780

 

Paldies par sapratni!

 

Mārcienas pansionāta administrācija