Uz/no Sauleskalna TN kursēs bezmaksas autobuss

(pa veco ceļu)

Bērzaunes bibliotēka – Sauleskalna TN

-Plkst.17:40

Sauleskalna TN – Bērzaunes bibliotēka

-Plkst.22:15

Bērzaunes pagasta jauniešu forums 2016

14.un 15. oktobrī Bērnu un jauniešu apvienībā „Rīts” tika rīkots līdz šim vēl Bērzaunē nebijis pasākums – „Bērzaunes pagasta jauniešu forums”. Pasākums tapis pateicoties Madonas novada pašvaldības finansētajam projektam „Iekrāso savu ikdienu”.

Aizvadīta "Bērzaunes pagasta ekspedīcija"

Pasākumu organizēja Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa, sadarbībā ar Bērzaunes pagasta tūrisma informācijas punktu. Vietējā gida loma tika uzticēta bērzaunietēm Janai Mežvinskai un Silvijai Garbovskai.

Programma:
     * Plkst. 10.00 tikšanās stāvlaukumā pie Sauleskalna tautas nama, sasveicināšanās, sapazīšanās un dienas kārtības izrunāšana. Tālāk braucām ar savām automašīnām vienotā kolonnā uz programmā paredzētajām pieturvietām.
     * Ieskats metālapstrādes uzņēmumā “Metalix” un tikšanās ar tā saimnieku Gati Šmitu.
     * Sauleskalna bibliotēkas apskate un vadītājas Inetas Zvirgzdiņas stāstījums; vietējās „Mākslas studijas” darbu izstādes apskate un bērzaunietes Sarmas Cīrules dzejas lasījums.
     * Viesošanās Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā baznīcā un Unas Miķelsones stāsts.
     * Nostāstiem apvītā maģiskā krusta meklēšana Bērzaunes senkapos kopā ar Gunu Vucāni.
     * Bišu dzīves iepazīšana Edgara Kramfta piemājas saimniecībā.
     * Kāpšana Latvijas augstākajā kalnā Gaiziņkalnā.
     * Tikšanās ar vietējiem pārtikas ražotājiem: Judīti un Egilu Ezerkalniem un bioloģisko saimniecību “Aizupes”. Stāsts par saimniekošanu un produkcijas  degustācija: gaļas kūpinājumi, kaltēti dārzeņi, maize, ābolu konfektes u.c.
     * Dāmu vokālā ansambļa "Vēlziedes" muzikālais sveiciens.
 
     * Viesošanās Dzintras Karavaičukas aitu saimniecībā.
     * Ciemošanās lauku mājā „Baidiņi” pie saimnieces Maldas Rudzītes (tel. 26363248), kas zināma kā gardu kūku cepēja.
 

Tradīcija par Madonas novada pagastu apceļošanu tika aizsākta pagājušajā gadā. Alfabēta secībā esam jau apceļojuši Aronas, Barkavas un Bērzaunes pagastus. Nākošajā vasarā dosimies uz Dzelzavas un Kalsnavas pagastiem. 
Paldies bērzauniešiem par sirsnīgo uzņemšanu un ceļotājiem par labo kompāniju!

Foto atskats uz ekspedīciju šeit!

Autore: S.Soma, tel.29130437.

LCB aicina Bērzaunes apkārtnē un citur iedzīvotājus ieskatīties zem tiltiem.

Tilti ir stratēģiski nozīmīgas būves, kas savieno divus krastus. Tiem nepieciešama pastāvīga uzraudzība un kopšana. Bez tiltiem mēs būtu ierobežoti laikā, telpā un iespējās. Diemžēl patlaban no valsts pārziņā esošajiem gandrīz 1000 tiltiem ceturtā daļa ir sliktā, bet 150 – ļoti sliktā stāvoklī. Šīs būves noveco un bojājas ne tikai no augšas, bet arī no apakšas – drūp, rūsē un deformējas. Daļu no tiltiem būtu nepieciešams nekavējoties slēgt vai būtiski ierobežot satiksmi.

"Madona var vēl labāk"! Paņem 4000 EUR savai idejai!

Arī šogad – 2016.gadā aicinām iesniegt savu biznesa ideju konkursam “Madonas var labāk!”, kur uz finansiālu atbalstu var pretendēt fiziskas personas, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un Madonas novada uzņēmēji, kam nepieciešams līdzfinansējums attīstībai. Pašvaldība, konkursa ietvaros, piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas paredz – jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu, kā arī komercdarbībai ar tiešām eksporta pazīmēm.