Metens kaktā sukājās,
Pelnu dienas gaidīdams;
Nu atnāca pelnu diena,
Bēdz, meteni, aizkrāsnē!

Pelnu diena pienākusi, Pelnu diena aizgājusi un ziemai drīz(i) nu būs gals!

Sauleskalna tautas nama VPDK "Atāls" pavadot Meteni un mājot atvadu sveicienus ziemai, gaida pavasari… cerot uz drīzu atkalredzēšanos koncertos…

Video skaties šeit

Bērzaunes pamatskola aicina!

Skolēni un vecāki!

Ar 15. februāri piedāvājam aktīvi pavadīt laiku, slēpojot pie skolas. Slēpošanas trase būs sagatavota, varēs izmantot skolas slēpošanas inventāru.

Pirmdien – no 13.30 līdz 16.00;
Otrdien – no 13.30 līdz 16.00;
Ceturtdien – no 13.30 līdz 16.00.

Baudīsim ziemas sniega priekus!

 

LEADER projekts “Tautas tērpu iegāde Sauleskalna tautas nama amatiermākslas kolektīviem”

2017.gadā Projekta Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000013 ietvaros realizēta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu iegāde Madonas novada Bērzaunes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Atāls”, Sauleskalna tautas nama jauniešu deju kolektīvam un vīru korim “Gaiziņš”

VPDK “Atāls” sievām izvēlēts Cesvaines tipa sievu jakas piegriezums, vīru korim “Gaiziņš” izvēlētas Rembates vestes ar divrindu pogām, jauniešu deju kolektīva meitām –Austrumvidzemes tipa brunči no Virānes apkārtnes, vestēm Cesvaines tipa sievu jakas piegriezums, puišiem – Rembates vestes ar stāvo krādziņu un divrindu pogām no auduma kā meitu brunčiem Virānes apkārtnes toņos.

Policija aicina iedzīvotājus rūpēties par savu transportlīdzekļu drošību

Valsts policija aicina iedzīvotājus neatstāt automašīnas salonā personīgās mantas, jo pat šķietami īpašniekam nevērtīgs priekšmets var būt iemesls, lai zaglis izsistu automašīnas logu. Kā arī īpašniekiem ir nepieciešams pārliecināties par logu un durvju aizvēršanu, atstājot automašīnu stāvvietā. Pēdējā laikā aktuālas kļuvušas automašīnu priekšējo lukturu zādzības no VOLVO markas automašīnām. Valsts policija atgādina iedzīvotājiem būt piesardzīgiem un parūpēties par sava transportlīdzekļa drošību.

Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā šā gada nepilnos desmit mēnešos ir reģistrētas 78 zādzības no transportlīdzekļiem, automašīnām un traktoriem, kur 11 gadījumos zagļiem ir bijusi brīva piekļuve transportlīdzeklī atstātām mantām, tie nav bijuši aizslēgti. Reģistrētas 25 degvielas zādzības no dažādiem transportlīdzekļiem, bieži no traktortehnikas. Pēdējā laikā aktuālas kļuvušas automašīnu priekšējo lukturu zādzības no VOLVO markas automašīnām.

Lai pasargātu savu transportlīdzekli no garnadžiem, policija aicina transportlīdzekļu īpašniekus ievērot dažas būtiskus padomus:

 Novieto transportlīdzekli drošā vietā.  Vienmēr izvēlies drošu vietu, kur atstāt savu auto. Neizvēlies nomaļas un apšaubāmas vietas, jo tas pastiprina iespēju, ka zaglis klusi, nevienam nemanot var piekļūt tavai mašīnai.

Vienmēr aizslēdz.  Vienmēr aizslēgt automašīnu – arī privātmājas pagalmā, garāžā vai apsargātā autostāvvietā. Neaizmirsti aizslēgt degvielas bāku.

Aprīko transportlīdzekli ar signalizāciju. Jauno mašīnu īpašnieki var neuztraukties par signalizācijas sistēmu mašīnā, jo tā jau ir iestrādāta, bet vecāku modeļu mašīnu īpašniekiem vajadzētu pārliecināties, ka signalizācija ir ievietota un tā strādā korekti.  Signalizācija ir galvenā, kas ziņos par zagļu ielaušanos jūsu auto!

Neatstāj mantas redzamā vietā transportlīdzeklī. Ja zaglis mašīnas salonā redzēs vērtīgas lietas, piemēram, somu, maku, telefonu, tad viņam būs vēl lielāks kārdinājums to apzagt, tāpēc vienmēr, pirms atstājam mašīnu, pārliecinies, ka automašīnas salonā neatstāj vērtīgas mantas.

Marķē automašīnas detaļas. Auto īpašniekus lūdzam atcerēties, ka viena no efektīvākajām aizsardzības metodēm pret auto detaļu zādzībām ir to marķēšana.

Neesi vienaldzīgs! Ja redzi, ka stāvlaukumā pie kāda transportlīdzekļa vai nomaļā vietā novietotas tehnikas "grozās" svešas personas, kuras acīmredzami nav transportlīdzekļa īpašnieki, un šo personu nodomi, pēc Jūsu uzskata ir vērsti uz nozieguma izdarīšanu, nekavējoties ziņo policijai pa tālruni 110. Ja iespējams informē transportlīdzekļu saimnieku vai vadītāju par svešu personu aktivitāti.

Paziņojums par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 70460080125 , Bērzaunes pagastā, Madonas  novadā iznomāšanu

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv, sadaļā “Meklēt zemes vienības” ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

Madonas novada pašvaldības Bērzaunes pagasta pārvalde ir saņēmusi iesniegumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 70460080125 , Bērzaunes pagastā , Madonas novadā 1,20  ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Zemes vienības nomas maksa tiks aprēķināta, pamatojoties uz SIA EIROEKSPERTS  GRUPA ( reģ. Nr.40003650352) neatkarīga vērtētāja atzinumu – 53,00 euro par 1 ha. Papildus nomas maksai jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis, kā arī neatkarīgā vērtētāja izmaksas

Pieteikumus iesūtīt elektroniski uz  e-adresi berzaune@madona.lv līdz 2020. gada 5.jūnijam.

Personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šo zemes vienību, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi.

Papildus informācija, zvanot Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Lācim mob. tālr. 20249112 vai nekustamā īpašuma speciālistei Irēnai Pretkalniņai  mob. tālr. .22317193

Paziņojums par nekustamā īpašuma ,, Šalkones’’ zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 70460040113 , Bērzaunes pagastā, Madonas  novadā iznomāšanu

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv, sadaļā “Meklēt zemes vienības” ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

Madonas novada pašvaldības Bērzaunes pagasta pārvalde ir saņēmusi iesniegumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 70460040113 , Bērzaunes pagastā , Madonas novadā 0,90  ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Zemes vienības nomas maksa tiks aprēķināta, pamatojoties uz SIA EIROEKSPERTS  GRUPA ( reģ. Nr.40003650352) neatkarīga vērtētāja atzinumu – 41,00 euro par 1 ha. Papildus nomas maksai jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis, kā arī neatkarīgā vērtētāja izmaksas

Pieteikumus iesūtīt elektroniski uz  e-adresi berzaune@madona.lv līdz 2020. gada 5.jūnijam.

Personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šo zemes vienību, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi.

Papildus informācija, zvanot Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Lācim mob. tālr. 20249112 vai nekustamā īpašuma speciālistei Irēnai Pretkalniņai  mob.tālr.22317193